Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Program Kongresu 2018

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie, lista Prelegentów pozostaje w trakcie potwierdzania.

Pobierz Program Kongresu Polska Chemia w wersji pdf

Dzień 1
13 Cze 2018
Dzień 2
14 Cze 2018
09:00-10:00

Rejestracja oraz powitalna kawa

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

I DEBATA STRATEGICZNA: „Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego”, cz. 1 „Współczesne wyzwania i szanse rozwoju przemysłu chemicznego”, cz. 2 „Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0.”
Wardacki Wojciech
Węgrecki Józef
Bonca Mateusz Aleksander
Żyro Agnieszka
Krohn Marlena
Warmuz Zbigniew
Byczkowska Katarzyna
Gruza Paweł
Zalicki Łukasz
12:15-12:45

Przerwa kawowa

Fuzje i przejęcia

Prezentacja: DowDuPont – Fuzja gigantów, Sesja 1: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego
Cwynar Wiktor
Nowakowski Rafał
Santoro Giuseppe
Kucia Artur
14:30-15:30

Lunch

Inteligentny Przemysł

Debata II: Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie mostów pomiędzy produkcją a służbą utrzymania ruchu, II DEBATA STRATEGICZNA: Inteligentny Przemysł – Inteligentna Chemia, Prezentacja: Jak sprostać BAT’om dla chemii w dobie...
Więcej
Kopeć Artur
Zawadzki Paweł
Ksieżopolski Łukasz
Radomski Tomasz
Czul Grzegorz
Staszewska Ewelina
Bas Mirosław
Sierakowski Paweł
Skorupińska Agnieszka

Podsumowanie

Zieliński Tomasz
20:00-00:00

Uroczysta kolacja*

9:30-10:00

Kawa Powitalna

Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

III DEBATA STRATEGICZNA: „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie”, cz. 1. „Polska Chemia a polityka energetyczna kraju”, cz. 2. „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”
Józefowicz Wojciech
Ziółkowski Andrzej
Szczypiński Witold
Liptak Zbigniew
Kawula Jarosław
Rozmus Elżbieta
Pyznar Maciej
Lis Iga
Janke Marek
Paturej Krzysztof
płk dr Potejko Piotr

Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Prezentacja: „Zrównoważony rozwój w branży chemicznej”, Sesja 6: „Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny innowacyjnie, środowiskowo i społecznie”
Kamiński Arkadiusz
Bielski Paweł
Jagieła Marek
Zawadzka Magdalena
12:00-12:15

Przerwa kawowa

GOZ – nowe oblicze sektora

Debata IV: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse czy zagrożenia dla branży chemicznej?”
Jelinek Jarosław
Łapiński Paweł
Żarnotal Krzysztof
Zalewska Anna
Szejna Andrzej

Digitalizacja i Big Data

Prezentacja: „Rewolucja technologiczna w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i IoT. Studium przypadków”, Panel: Chemia 4.0 – szanse i możliwości.
Ciepiela Piotr
Mieczkowski Piotr

Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego?

Debata VI: „Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny?”, Podsumowanie Kongresu
Kropidłowski Maciej
Bielski Paweł
Kądzielawski Grzegorz
Zieliński Tomasz
14:50

Lunch

*19.00 Drink powitalny
20.00 Uroczysta kolacja – Komora „Warszawa”, 125 metrów pod powierzchnią ziemi.
Ze względu na ograniczenia techniczne, związane z transportem Uczestników do Komory Warszawa (125 m pod ziemią), prosimy o punktualne przybycie do Kopalni.