Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Program Kongresu 2018

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w programie, lista Prelegentów pozostaje w trakcie potwierdzania.

Pobierz Program Kongresu Polska Chemia w wersji pdf

Dzień 1
13 Cze 2018
Dzień 2
14 Cze 2018
09:00-10:00

Rejestracja oraz powitalna kawa

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

I DEBATA STRATEGICZNA: „Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego”, cz. 1 „Współczesne wyzwania i szanse rozwoju przemysłu chemicznego”, cz. 2 „Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0.”
12:15-12:45

Przerwa kawowa

Fuzje i przejęcia

Prezentacja: DOW DuPont – Fuzja gigantów, Sesja 1: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego
14:30-15:30

Lunch

Inteligentny Przemysł

Debata II: Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie mostów pomiędzy produkcją a służbą utrzymania ruchu, II DEBATA STRATEGICZNA: Inteligentny Przemysł – Inteligentna Chemia, Prezentacja: Konkluzje BAT dla chemii i związane z...
Więcej
20:00-01:00

Uroczysta kolacja*

9:30-10:00

Kawa Powitalna

Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

III DEBATA STRATEGICZNA: „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie”, cz. 1. „Polska Chemia a polityka energetyczna kraju”, cz. 2. „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”

Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Prezentacja: „Zrównoważony rozwój w branży chemicznej”, Debata III: „Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie”
12:00-12:15

Przerwa kawowa

GOZ – nowe oblicze sektora

Debata IV: „Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse czy zagrożenia dla branży chemicznej?”

Digitalizacja i Big Data

Debata V: „Chemia 4.0 – szanse i możliwości”

Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego?

Debata VI: „Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny?”, Podsumowanie Kongresu
14:50

Lunch

*19.00 Drink powitalny
20.00 Uroczysta kolacja – Komora „Warszawa”, 125 metrów pod powierzchnią ziemi.
Ze względu na ograniczenia techniczne, związane z transportem Uczestników do Komory Warszawa (125 m pod ziemią), prosimy o punktualne przybycie do Kopalni.