Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

III DEBATA STRATEGICZNA: „Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie”,
cz. 1. „Polska Chemia a polityka energetyczna kraju”,
cz. 2. „Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego”