Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

I DEBATA STRATEGICZNA: „Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego”,

cz. 1 „Współczesne wyzwania i szanse rozwoju przemysłu chemicznego”,

cz. 2 „Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0.”