Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia

Prezentacja: DowDuPont – Fuzja gigantów,

Sesja 1: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego