Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Prezentacja: „Zrównoważony rozwój w branży chemicznej”, Sesja 6: „Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny innowacyjnie, środowiskowo i społecznie”