Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Bielski Paweł

Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego

Bielski Paweł

Dyrektor Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego

Biogram

Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej, na którym uzyskał następnie stopień doktora nauk technicznych. Ukończył również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie.
Pracę zawodową rozpoczynał na stanowisku Product Manager w Firmie Endress+ Hauser Polska Sp. z o.o. Od 2002 zatrudniony w Mennicy Państwowej S.A., a następnie Mennicy – Metale Szlachetne Sp. z o.o., pełniąc szereg funkcji od Głównego Specjalisty ds. Procesów i Analiz Chemicznych po Dyrektora Handlu i Marketingu.
Od 2009 pracował na stanowisku Dyrektora Pionu Strategii i Rozwoju w Zakładach Azotowych „Puławy” S.A. Jednocześnie w latach 2010 –2012 pełnił też funkcję Prezesa Zarządu Elektrowni Puławy Sp. z o.o.
W 2014 przeszedł do pracy w Grupie Azoty S.A. gdzie pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, zarządzającego obszarem strategii i rozwoju oraz wspierającego Zarząd w budowaniu i realizacji strategii biznesowej Spółki”.
W październiku 2016 r. został powołany przez Ministra Rozwoju na Dyrektora Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

Sesje Bielski Paweł