Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Cwynar Wiktor

Główny Specjalista ds. Wartości Spółki, Grupa Azoty S.A.

Cwynar Wiktor

Główny Specjalista ds. Wartości Spółki, Grupa Azoty S.A.

Biogram

Wiktor Cwynar, doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania (SGH). Założyciel fintecha Splentum. Główny Specjalista ds. Wartości Spółki w Grupie Azoty S.A. Naukowo i dydaktycznie realizuje się w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Jego publikacje naukowe można odnaleźć na portalu Research Gate. Jest przewodniczącym rady nadzorczej GA Polskie Konsorcjum Chemiczne Sp. z o.o. i sekretarzem rady nadzorczej GA Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Wcześniej sprawował m.in. funkcje rektora Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu oraz Warszawskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej, był członkiem rady nadzorczej CIECH S.A., partnerem w Polskim Funduszu Inwestycji.

Sesje Cwynar Wiktor

Fuzje i przejęcia

12:45-14:00
sala konferencyjna