Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Józefowicz Wojciech

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT. Grupa Azoty S.A.

Józefowicz Wojciech

Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT. Grupa Azoty S.A.

Biogram

Od października 2016 roku Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT w Grupie Azoty S.A. Z wykształcenia informatyk, magister inżynier. Przewód doktorski w Akademii Sztuki Wojennej w dyscyplinie Nauki o Obronności.

Ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe w IT, a w tym ponad 15 lat doświadczenia związanego z  Cyberbezpieczeństwem. Wcześniejsza kariera zawodowa związana była z Narodowym Centrum Kryptologii, administracją oraz międzynarodowym bezpieczeństwem usług IT.

Sesje Józefowicz Wojciech