Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kamiński Arkadiusz

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.

Kamiński Arkadiusz

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN S.A.

Biogram

Dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN SA. Jest doktorem nauk technicznych. Absolwentem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii na kierunku Inżynieria Środowiska, oraz studiów podyplomowych na kierunkach Zarządzanie Finansami, Marketing, Zarządzanie Projektami, Audyt Energetyczny, Turbiny Gazowe i Układy Parowo-Gazowe. Posiada pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami oraz uprawnienia energetyczne. Prowadził prace w zakresie doradztwa i nadzoru przy budowach baz paliw dla Wojskowych Baz Lotniczych oraz prace w zakresie projektowania m.in.: rozbudowy bazy Petrolotu i lotniska im. Lecha Wałęsy. Przez 14 lat pracował w Politechnice Warszawskiej, gdzie zajmował się badaniami naukowymi dotyczącymi ochrony środowiska i opracowaniami dla przemysłu rafineryjno-petrochemicznego będącymi podstawą opinii i ekspertyz oraz kształceniem młodzieży. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu artykułów i publikacji naukowych. W PKN ORLEN S.A. pracuje od 2008 roku. Pełnił również funkcję Alternate Director w The European Petroleum Industry Association. Członek Kapituły Programu Responsible Care. Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oddział Płock. Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej we Włocławku.

Sesje Kamiński Arkadiusz