Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kawula Jarosław

Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. Produkcji i Handlu

Kawula Jarosław

Wiceprezes Zarządu Grupy LOTOS ds. Produkcji i Handlu

Biogram

Funkcję wiceprezesa Zarządu Grupy LOTOS S.A. pełni od 12 stycznia 2017 roku, wchodząc w skład Zarządu kolejno IX i X kadencji. Początkowo odpowiedzialny za Pion Produkcji, a od marca br. za Pion Produkcji i Handlu.
Magister inżynier i doktor nauk chemicznych Politechniki Gdańskiej (Wydział Chemiczny oraz Wydział Zarządzania i Marketingu). Absolwent MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menadżerów. Od samego początku kariery zawodowej pracuje w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS S.A., z czego przez ostatnie 10 lat na stanowiskach kierowniczych związanych z przerobem ropy naftowej oraz kontrolą produkcji.

Sesje Kawula Jarosław