Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kopeć Artur

Członek Zarządu. Grupa Azoty S.A.

Kopeć Artur

Członek Zarządu. Grupa Azoty S.A.

Biogram

Członek Zarządu Spółki od lutego 2012 r. W zarządzie Grupy Azoty S.A. jest odpowiedzialny za majątek produkcyjny, bezpieczeństwo techniczne, ochronę środowiska, infrastrukturę krytyczną i dialog społeczny.

Z tarnowskimi Zakładami Azotowymi związany od 2003 r., między innymi jako: samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów, specjalista technolog ds. nawozów, inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów oraz kierownik Wydziału Amoniaku i kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru. Od 2012 r. z wyboru pracowników – członek zarządu Grupy Azoty S.A. Jest m.in. współautorem patentu technologii „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” – zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich i wdrożeń. Od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Sesje Kopeć Artur

Inteligentny Przemysł

14:00-17:00
Sala Konferencyjna