Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Kropidłowski Maciej

Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN ORLEN S.A.

Kropidłowski Maciej

Dyrektor Biura Rozwoju i Technologii PKN ORLEN S.A.

Biogram

Zarządza obszarem Rozwoju i Technologii w największej spółce regionu CEE, odpowiadając za przygotowanie nowych inwestycji w sektorze Rafinerii, Chemii i Petrochemii, nadzorując poprawność technologiczną procesów oraz prac w zakresie Badań i Rozwoju nowych technologii i produktów dla core businessu PKN ORLEN S.A.
Wywodzi się z branży energetycznej, gdzie odpowiadał za kontraktacje dwóch największych i najnowocześniejszych bloków gazowo-parowych w Polsce o łącznej mocy ponad 1000 MWe. Zarządzał obszarem utrzymania ruchu w segmencie energetyki obejmującym 8 elektrociepłowni zlokalizowanych na terenie Polski, Czech oraz Litwy. Stworzył i rozwinął obszar innowacji dla energetyki grupy kapitałowej PKN ORLEN, kreując projekty realizowane wewnętrznie, jak również we współpracy ze środowiskiem naukowym oraz przy wykorzystaniu funduszy Europejskich i krajowych. Posiada także doświadczenie z uruchamiania konwencjonalnych elektrowni gazowo-parowych zdobyte w firmie Siemens, realizowane dla projektów na terenie Europy oraz Azji.
Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Mechaniczno-Energetycznego o specjalizacji Termoenergetyka. W 2016 r. ukończył Talent Academy Program, prowadzony przez ICAN Institute, pod patronatem Harvard Business Publishing.
Zawodowo związany z PKN ORLEN od 2011 r.

Sesje Kropidłowski Maciej