Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Ksieżopolski Łukasz

Dyrektor Oddziału FlexSim Warszawa

Ksieżopolski Łukasz

Dyrektor Oddziału FlexSim Warszawa

Biogram

Warsaw Brach Director FlexSim InterMarium Sp. z o.o. Do jego zadań należy: poszukiwanie i rozwój rynków wschodzących, budowa i utrzymanie relacji z klientami, tworzenie potrzeby wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych z partnerami biznesowymi.
W wieku 24 lat założył własną firmę w branży inżynierii przemysłowej. Przechodząc wszystkie szczeble kariery nauczył się rozumieć problemy organizacji na każdym etapie jej funkcjonowania. Jak sam mówi firma innowacyjna to nie tylko taka, która umie kupić rozwiązanie innowacyjne, ale także taka która potrafi je odpowiedni wdrożyć aby innowacja stała się kulturą pracy. Urodzony handlowiec, poszukujący synergii między potrzebami klienta a rozwiązaniami, które oferuje. Posiadacz certyfikatu Systemu Sprzedaży Sandler Training.

Sesje Ksieżopolski Łukasz

Inteligentny Przemysł

14:00-17:00
Sala Konferencyjna