Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Liptak Zbigniew

Partner Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY.

Liptak Zbigniew

Partner Lider Zespołu Doradztwa Regulacyjnego EY.

Biogram

Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wspierania międzynarodowej konkurencyjności przedsiębiorstw m.in. w aspekcie kosztów nośników energii, a także w zakresie opodatkowania obrotu towarowego i zwalczania szarej strefy. Projekty realizuje w szczególności we współpracy z branża paliwową, stalową, metali nieżelaznych, chemiczną, cementową i tytoniową.
Pełnomocnik w licznych postępowaniach w sprawach przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, reprezentował spółkę z o.o. Magoora w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawie C-414/07.
Zbigniew studiował na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Ekonomii Wyższej Szkoły Technicznej w Bielefeld w Niemczech oraz w Szkole Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji.
Współautor czterech komentarzy do przepisów o VAT i akcyzie oraz kilkuset publikacji w prasie gospodarczej i czasopismach specjalistycznych. Jest licencjonowanym doradcą podatkowym (numer wpisu 10204). Nagrodzony przez Gazetę Prawną w 2008 roku Złotym Paragrafem jako „Najlepszy doradca podatkowy”.

Sesje Liptak Zbigniew