Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Lis Iga

Partner, Lider Zespołu ds. Sektora Chemicznego w Kancelarii CMS

Lis Iga

Partner, Lider Zespołu ds. Sektora Chemicznego w Kancelarii CMS

Biogram

Iga Lis jest adwokatem i Partnerem w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych w CMS. Kieruje Zespołem ds. Sektora Chemicznego.
Specjalizuje się w doradztwie przy obsłudze prawnej projektów inwestycyjnych oraz bieżącej działalności przedsiębiorstw z sektora chemicznego. Jej doświadczenie w tym zakresie obejmuje doradztwo w odniesieniu do strukturyzacji projektu, poprzez kwestie związane z jego realizacją oraz użytkowaniem a także kwestie związane z bieżącymi problemami regulacyjnymi w tym sektorze. Ponadto posiada duże doświadczenie w obsłudze prawej przedsiębiorstw, w tym spółek Skarbu Państwa w szeroko rozumianym sektorze energetycznym (elektroenergetycznym, gazowniczym, ciepłowniczym i paliwowym) oraz hutniczym.
Dodatkowo reprezentowała klientów w postępowaniach przetargowych prowadzonych na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. Od początku współpracy z CMS uczestniczy w przeprowadzaniu badań prawnych inwestycji i spółek, a także w projektach związanych z zamówieniami publicznymi. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje transakcje nabywania i łączenia spółek, przygotowywanie analiz prawnych oraz doradzanie klientom w bieżących sprawach korporacyjnych. Iga Lis opracowywała także projekty wewnętrznych dokumentów oraz regulaminów korporacyjnych. Specjalizuje się w przygotowywaniu i negocjowaniu skomplikowanych kontraktów długoterminowych, umów dostawy technologii i kluczowych komponentów, umów EPC, EPCM, PCM.

Sesje Lis Iga