Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zalicki Łukasz

Partner, EY

Zalicki Łukasz

Partner, EY

Biogram

Przez ponad 20 lat pracy w branży konsultingowej zdobył bogate doświadczenie w różnych dziedzinach, obejmujących strategię organizacji, zarządzanie efektywnością, finansowanie inwestycji oraz transakcje kapitałowe. Od szeregu lat współpracuje z kluczowymi spółkami sektora petrochemicznego i chemicznego. Łukasz ukończył z wyróżnieniem studia na Politechnice Warszawskiej, równolegle studiował na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył kursy managerskie na Kellogg School of Management oraz Harvard Business School w USA. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Sesje Zalicki Łukasz

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

10:25-12:15
Sala konferencyjna