Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zawadzka Magdalena

Partner w Crido Taxand . Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami.

Zawadzka Magdalena

Partner w Crido Taxand . Dział Doradztwa Biznesowego i Zarządzania Innowacjami.

Biogram

Magdalena specjalizuje się w zagadnieniach związanych z innowacjami, pozyskiwaniem finansowania na badania oraz wdrożenia innowacji w formie grantów oraz innych zachęt. Współpracuje zarówno z dużymi polskimi i międzynarodowymi przedsiębiorstwami, jak i start’upami. Uczestniczyła lub kierowała pracą zespołów w projektach, dla których łączna kwota udzielonego wsparcia wynosi ponad 2 mld zł. Doradza także w zarządzaniu innowacją i wdrażaniu procesów zrównoważonej innowacji.
Z Crido Taxand związana jest od 2008 r., od 2016 r. na stanowisku Partnera w dziale Business & Innovation Consulting. Ukończyła Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość. Jest autorką i współautorką kilku publikacji z zakresu funduszy europejskich oraz partnerstwa publiczno-prywatnego. Członkini ISPIM – międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego profesjonalistów zarządzania innowacjami.

Sesje Zawadzka Magdalena