Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Bas Mirosław

Pełnomocnik ds. kluczowych projektów rozwojowych ANWIL S.A.

Bas Mirosław

Pełnomocnik ds. kluczowych projektów rozwojowych ANWIL S.A.

Biogram

Absolwent Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Od początku kariery zawodowej związany z obszarem produkcji tworzyw sztucznych w ANWIL S.A.
W latach 1979 – 2000 zatrudniony w obszarze produkcji chloroalkaliów, w którym konsekwentnie stawiał kolejne kroki na ścieżce awansu, rozpoczynając pracę na stanowisku Operatora, a skończywszy na stanowisku Zastępcy Kierownika Zakładu.
W listopadzie 2000 r. został Kierownikiem Zakładu produkcji PCW, do zadań którego należała m.in. optymalizacja procesów produkcyjnych i poprawa parametrów jakościowych, wytwarzanego polimeru.
Od 2001 do 2009 r. wchodził w skład grupy projektowej, której zadaniem było zwiększenie potencjału produkcyjnego PCW. W 2011 r. wyróżniony w plebiscycie „Złoty Inżynier” Przeglądu Technicznego.
Od maja 2015 r. do listopada 2017 r. Dyrektor ds. Produkcji Tworzyw Sztucznych w ANWIL S.A. – obszaru produkującego chloroalkalia, chlorek i polichlorek winylu, gazy techniczne oraz tworzywa sztuczne na bazie PCW.
Pierwszego grudnia 2017 r. objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju w ANWIL S.A.
Od czerwca 2015 do lipca 2016 Członek Zarządu Spolana a.s., czeskiej spółki zależnej włocławskiej firmy.

Sesje Bas Mirosław

Inteligentny Przemysł

14:00-17:00
Sala Konferencyjna