Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Paturej Krzysztof

Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

Paturej Krzysztof

Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS)

Biogram

Amb. Krzysztof PATUREJ, Prezes Zarządu Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie (www.iccss.eu), dyplomata, doświadczony negocjator, ekspert w dyplomacji wielostronnej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu programów rozwojowych, współpracy z przemysłem i społeczeństwem obywatelskim, oraz strategii zarządzania ryzykiem. Amb. Paturej przewodniczył wielu organom międzynarodowym, w tym ciałom wykonawczym i politycznym w systemie Narodów Zjednoczonych w zakresie rozbrojenia i bezpieczeństwa chemicznego. Amb. Paturej współtwórcą i liderem światowego procesu bezpieczeństwa chemicznego. Był organizatorem i przewodniczącym drugiego Globalnego Szczytu Bezpieczeństwa Chemicznego (ww.chemss2017.org) w Szanghaju (19-20 września, 2017), z udziałem ponad 2000 przedstawicieli z 50 państw. W ramach ICCSS, we współpracy z agendami rządowymi, organizacjami międzynarodowymi i wiodącymi firmami, rozwija nowatorskie programy zintegrowanego bezpieczeństwa chemicznego i ekologicznego, w tym międzynarodowy program zwiększania odporności przemysłu na zagrożenia cybernetyczne.

Sesje Paturej Krzysztof