Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Sierakowski Paweł

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu w ANWIL S.A.

Sierakowski Paweł

Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu w ANWIL S.A.

Biogram

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych na Politechnice Warszawskiej. Dysponuje bogatym doświadczeniem we wdrażaniu projektów niezawodnościowych RBI oraz SIL. Od początku kariery zawodowej związany z Grupą ORLEN. W latach 1995 – 2012 zatrudniony w PKN ORLEN na Wydziale Automatyki, gdzie pełnił m.in. funkcję Kierownika Działu Analiz Technicznych. Uczestniczył w realizacji najważniejszych projektów inwestycyjnych prowadzonych w Koncernie takich, jak: Olefiny II, Wytwórnia Wodoru I i II, Hydrokraking, Hydroodsiarczanie Gudronu, Kraking Katalityczny II, Hydroodsiarczanie Olejów Napędowych 6 i 7, Reforming VI, Fenol, Alkilacja oraz Odsiarczanie Benzyn Krakingowych. Od 2012 roku Dyrektor ds. Utrzymania Ruchu w ORLEN Lietuva oraz członek Rady Nadzorczej spółki EMAS. W 2015 roku objął stanowisko Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu
w ANWIL S.A.

Sesje Sierakowski Paweł

Inteligentny Przemysł

14:00-17:00
Sala Konferencyjna