Polska Izba Przemysłu Chemicznego

płk dr Potejko Piotr

Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce

płk dr Potejko Piotr

Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce

Biogram

Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa Deloitte w Polsce. Zapewnia zarządowi i klientom Deloitte interdyscyplinarne wsparcie w przygotowaniu oraz wdrażaniu strategii bezpieczeństwa, zarządzania kompleksowymi systemami ochrony i pozyskiwania informacji oraz cyberbezpieczeństwa.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa. Prawnik, były oficer ABW w stopniu pułkownika. Jego wcześniejsza kariera zawodowa związana była przede wszystkich z tworzeniem strategii bezpieczeństwa, ochroną informacji niejawnych, czy szkoleniem funkcjonariuszy służb specjalnych na całym świecie. Pełnił m.in. funkcję Dyrektora Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych ABW, gdzie odpowiadał za ochronę informacji krajowych, jak i zagranicznych UE/NATO w administracji i biznesie, a także Dyrektora Centralnego Ośrodka Szkolenia ABW, sprawując nadzór nad organizacją systemu szkoleń dla cywilnych służb specjalnych wywiadu i kontrwywiadu RP. Jako członek Komitetu Sterującego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierał działania organów administracji państwowej w zakresie realizacji strategicznych i międzynarodowych kwestii bezpieczeństwa oraz międzynarodowych projektów związanych z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności w polskiej gospodarce.

Jest specjalistą w zakresie organizacji i wdrażania systemów bezpieczeństwa, zarządzania zidentyfikowanymi sytuacjami kryzysowymi i terrorystycznymi. W trakcie pracy zawodowej specjalizował się dodatkowo w zarządzaniu jakością w administracji oraz wdrażaniem bezpieczeństwa przemysłowego. Jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie i zajmuje się praktycznym przygotowaniem specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców) w zakresie bezpieczeństwa w administracji i biznesie, utrzymania porządku publicznego oraz prowadzeniem wykładów o tematyce cyberbezieczeństwa, dezinformacji oraz pozyskiwania informacji.

Sesje płk dr Potejko Piotr