Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Pyznar Maciej

Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Pyznar Maciej

Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Biogram

Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej oraz Studium Bezpieczeństwa Narodowego Uniwersytetu Warszawskiego. W RCB pracuje od jego utworzenia, gdzie zajmuje się działaniami planistycznymi i programowymi w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. Specjalista w zakresie wykorzystania oceny ryzyka w projektowaniu bezpieczeństwa oraz organizacji ćwiczeń sprawdzających przygotowanie organizacji do działania w warunkach zakłóceń.

Sesje Pyznar Maciej