Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Rozmus Elżbieta

Pełnomocnik ds. energii PCC Rokita SA

Rozmus Elżbieta

Pełnomocnik ds. energii PCC Rokita SA

Biogram

Absolwentka Politechniki Zielonogórskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki a także podyplomowych studiów z zakresu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz strategii i planowania biznesu w branży energetycznej na Uniwersytecie Ekonomiczny w Poznaniu. Od 2009 roku zatrudniona w PCC Rokita SA w Brzegu Dolnym na stanowisku Pełnomocnika ds. energii. Do jej kompetencji należy m.i. , koordynacja procesu zakupu i dostaw mediów w ramach grupy kapitałowej oraz ich sprzedaży do klientów. Dodatkowo odpowiada za projekty energetyczne i efektywnościowe realizowane w firmie w tym ISO 50001. Dodatkowym obszarem działalności jest w udział w organizacjach branżowych, m. i. Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu gdzie pełni funkcję Wiceprzewodniczącej oraz Izbie Energetyki Przemysłowej jako Członek Zarządu IEPiOE.

Sesje Rozmus Elżbieta