Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Szczypiński Witold

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Szczypiński Witold

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Biogram

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 9.01.2015 r.
W zarządzie Grupy Azoty S.A. odpowiada za integrację produkcji, Segmentu Agro oraz Segmentu Tworzywa.
Absolwent Wydziału Organizacji Produkcji i Zarządzania Przemysłem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracę w Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.). podjął w 1979 r. Od 1999 r. jest członkiem ścisłego kierownictwa firmy, a od 2015 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora generalnego Grupy Azoty S.A. Współautor restrukturyzacji tarnowskich zakładów w 1999 r., programu naprawczego w latach 2002-2007, programu rozwoju w latach 2002-2007, strategii programu rozwoju w latach 2008-2012 oraz projektu akwizycji Unylon GmbH (2010 r.). Zasiadał w radach nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL Sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Sp. z o.o. oraz PKCh Sp. z o.o. (2008-1016), ATT Polymers GmbH (2011-2013), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016), Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. (2013-2016). Obecnie reprezentuje Grupę Azoty S.A. w radzie nadzorczej spółki ATT Polymers GmbH. W latach 2007-2010 był przewodniczącym Zarządu SITPChem oddziału w Tarnowie (2007-2010). Był członkiem Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu (2011-2015), członkiem Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN (2011- 2016) oraz członkiem Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt. „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-2015). Jest autorem, współautorem blisko czterdziestu wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.

Sesje Szczypiński Witold