Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zalewska Anna

Główny Specjalista PIPC

Zalewska Anna

Główny Specjalista PIPC

Biogram

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości materiałów wybuchowych. W latach 2013-2017 pracowała w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii na stanowisku Adiunkta, gdzie była specjalistą w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.

Do zespołu PIPC dołączyła w marcu 2017 r. W Izbie zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, regulacji związanych z ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, klasyfikacji substancji chemicznych, innowacjami, wsparciem obszaru ochrony środowiska, współpracą nauka-przemysł oraz realizacją projektów wewnętrznych Izby.

Sesje Zalewska Anna

GOZ – nowe oblicze sektora

13:10-14:00
sala konferencyjna