Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zawadzki Paweł

Kierownik Projektu PIPC

Zawadzki Paweł

Kierownik Projektu PIPC

Biogram

Absolwent Uniwersytetu im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz Studiów podyplomowych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z zakresu organizacji i zarządzania dla kadr kierowniczych. W 2013 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W latach 1997-2014 zatrudniony w ANWIL S.A. Do 2006 r. związany z produkcją, gdzie zdobył doświadczenie praktyczne z zakresu obsługi, prowadzenia i sterowania procesami chemicznymi. Od 2006 r. do jego kompetencji należał między innymi nadzór nad grupą kapitałową, obsługa organów statutowych, jak również organizacja spółki. W latach 2011-2014 zarządzał programem zmniejszenia wskaźnika wypadkowości w ANWIL S.A.
Obecnie zatrudniony na stanowisku Kierownik Projektu w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Odpowiedzialny jest między innymi za kwestie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa procesowego w ramach zarządzania Programem „Bezpieczna Chemia” oraz zagadnienia związane z techniką.

Sesje Zawadzki Paweł

Inteligentny Przemysł

14:00-17:00
Sala Konferencyjna