Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Zieliński Tomasz

Prezes Zarządu PIPC

Zieliński Tomasz

Prezes Zarządu PIPC

Biogram

oktor nauk technicznych z Zakresu technologii chemicznej. Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Uzyskał również tytuł Master of Business Administration programu PL i University of Illinois at Urbana Champion. Studiował także w Vitus Bering Centre for Higher Education w Horsens w Danii. W latach 2001-2004 był Adiunktem w Instytucie Chemii Przemysłowej, gdzie uzyskał stopień doktora nauk technicznych z technologii chemicznej. W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze, w tym Kierownika Zespołu Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji, Hurtu i Logistyki. W latach 2006-2007 pełnił również funkcję Dyrektora Zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych sp. z o.o., byl Szefem Departamentu Inwestycji Technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007). Następnie w latach 2007-2008 był Partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych sp. z o.o. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. Projektów Strategicznych w Departamencie Doradztwa Biznesowego (2008-2009). Od 2009 Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie w Grupie ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełnił funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora ds. Strategii i Działalności Operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełnił obowiązki Prezesa Zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil. Od 2011 pełni również funkcję Członka Zarządu w organizacji Fertilizers Europe z siedzibą w Belgii.

Był także członkiem rad nadzorczych spółek kapitałowych. Ponadto jest Kawalerem Honorowego Medalu im . T. Sendzimira za szczególne zasługi dla ruchu innowacji w Polsce, wyróżniony Złotą Honorową Odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest także Rzeczoznawcą w specjalności Technologia Chemiczna i Technologia Polimerów Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członkiem stowarzyszeń branżowych krajowych i zagranicznych. Jest autorem i współautorem patentów oraz ponad 100 publikacji i licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Obecnie jest m.in. członkiem Prezydium Komitetu ds. Chemii w Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komitetu ds. Polityki Klimatyczno-Energetycznej i Komitetu ds. Przemysłu Chemicznego w Krajowej Izbie Gospodarczej, członkiem Kapituły Programu Odpowiedzialność i Troska, polskiej edycji międzynarodowego Programu Responsible Care, a także ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Jest także Adiunktem na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, członkiem zarządu ECEG (European Chemical Employers Group) i członkiem Global Advisory Borad w World Refining Association. Jest członkiem National Association Board (NAB) Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (CEFIC, BE).

Od czerwca 2013 r. Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Sesje Zieliński Tomasz

UROCZYSTE OTWARCIE V KONGRESU POLSKA CHEMIA

10:00-10:25
sala konferencyjna

Podsumowanie

17:00-17:20
sala konferencyjna