Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Żyro Agnieszka

Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Żyro Agnieszka

Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Biogram

Absolwentka Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) na kierunku administracja oraz MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunkach: rachunkowość, analiza ekonomiczna i controlling (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) oraz zintegrowane systemy informatyczne (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), a także Akademię Zarządzania Kapitałem Ludzkim w IBD Business School Sp. z o.o.

Od września 1998 r. do marca 2017 r. związana zawodowo z ENEA Serwis sp. z o.o., konsekwentnie podążała ścieżką awansu, zajmując kolejne stanowiska w obszarze personalnym, aż do stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Pracowniczych. Od kwietnia 2017 r. Prezes Zarządu ENERGA Logistyka sp. z o.o.

Od 24 marca 2018 r. Prezes Zarządu ANWIL S.A.

Sesje Żyro Agnieszka

Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

10:25-12:15
Sala konferencyjna