Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualności

8
Maj

Loss Prevention Experts Partnerem Kongresu „Polska Chemia”

Z przyjemnością informujemy, że Loss Prevention Experts jest Partnerem V edycji Kongresu „Polska Chemia”.

Loss Prevention Experts – dostarcza i wdraża rozwiązania poprawiające zysk netto spółek poprzez ograniczanie strat oraz optymalizacje procesów i zasobów.
W swojej dotychczasowej działalności LPE zrealizowało ponad 100 projektów w obszarze loss prevention oraz ograniczyło straty swoich Klientów na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych.
LPE oferuje audyt i doradztwo w obszarze: procesów produkcyjnych, organizacji transportu, procesów zakupowych i sprzedażowych, gospodarce materiałowej i energetycznej, ryzyk ubezpieczeniowych czy systemach zabezpieczeń. Każdym z obszarów zajmują się dedykowani eksperci o głębokiej specjalizacji i wieloletnim doświadczeniu branżowym.
Kluczem do podniesienia zysków u Klientów jest autorska metodyka LPE „Effect 4.0”. To koncepcja opierająca się na 4 filarach: spojrzeniu holistycznym – kompleksowym podejściu do każdej organizacji oraz wiedzy, obserwacji eksperta – spojrzeniu z zewnątrz doświadczonego praktyka biznesu, analizie Big Data – unikatowych narzędziach analitycznych wiodących producentów, oprogramowaniu własnym oraz benchmarku rynkowym – szerokiej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w wielu branżach, na różnych rynkach.