Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualności

23
Maj

Patroni Honorowi Kongresu „Polska Chemia” (2018)

Przedstawiamy Partnerów Wspierających piątą edycję Kongresu „Polska Chemia”, są nimi:

 • Ministerstwo Środowiska
 • Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
 • Ministerstwo Energii
 • Europejska Rada Przemysłu Chemicznego Cefic
 • Komitet Chemii Polskiej Akademii Nauk
 • Krajowa Izba Gospodarcza
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego
 • Petrochemicals Europe
 • Urząd Dozoru Technicznego
 • World Refining Association