Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualności

23
Cze

Kongres „Polska Chemia” (2016)

W dniach 15-16 czerwca 2016 r. w Krakowie odbył się III Kongres „Polska Chemia” (2016), zorganizowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. – Kongres „Polska Chemia” to najważniejsze wydarzenie branży chemicznej w Europie Środkowo-Wschodnie – przyznają uczestnicy.

Na rozmowy o perspektywach, strategii i wyzwaniach dla polskiego i europejskiego przemysłu chemicznego do Krakowa przyjechali przedstawiciele największych polskich i zagranicznych koncernów i organizacji działających w branży chemicznej. Panelistami podczas Kongresu byli między innymi Dorothee Arns, Executive Director w CEFIC, Petrochemicals Europe, Piotr Chełmiński, Członek Zarządu PKN Orlen S.A., Boyan Georgiev, Business Development Director, Region Europe, Evonik Industries A.G., , Tomasz Kalwat, Prezes Zarządu SYNTHOS S.A., Andreas Gietl, Prezes Zarządu BASF Polska Sp. z o.o., Robert Stankiewicz, Prezes Zarządu DOW Polska Sp. z o.o.,  Zenon Maślona, Prezes Zarządu Brenntag Polska Sp. z o.o., Artur Kopeć, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Rafał Miland, Wiceprezes Zarządu PERN S.A., Rune Mejer Rasmussen, Partner&Executive – Europe Industry Lead, Chemical Sector, IBM Global Business Services, Ilona Wołyniec, Dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów Inwestycyjnych PKO BP S.A., Janusz Wiśniewski, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Członek World Petroleum Council. W dyskusjach podczas Kongresu wzięli również udział przedstawiciele świata nauki, między innymi Janusz Jurczak, Przewodniczący Komitetu Chemii Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Karol Grela, Uniwersytet Warszawski; Członek Komitet Sterującego Programu Sektorowego Innochem, prof. dr hab. inż., prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński, Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

Przez cały czas trwania Kongresu dyskusjom przysłuchiwał się Paweł Gruza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. – Cieszy nas, że stworzyliśmy miejsce, gdzie najważniejsi przedstawiciele administracji publicznej mogą wsłuchać się w głos przemysłu, a także szukać dróg przezwyciężenia wspólnych problemów polskiej gospodarki – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Rozwój chemii i innowacyjność głównymi tematami Kongresu

Tematyka tegorocznego Kongresu „Polska Chemia” objęła najważniejsze kwestie dotyczące funkcjonowania i rozwoju polskiego przemysłu chemicznego: perspektywy sektora na tle gospodarki światowej, kwestie dotyczące nowych technologii, rolę dystrybucji i transportu, politykę klimatyczno-energetyczną, badania i innowacje, inwestycje, compliance, funkcje wsparcia i rozwój kadr.

– Przemysł chemiczny jest chlubą polskiej gospodarki – podkreślił podczas sesji otwierającej Paweł Gruza. Słowa Ministra znajdują potwierdzenie we wskaźnikach ekonomicznych. W wystąpienia otwierającym Kongres dr Tomasz Zieliński zwracał uwagę na znaczenie sektora. – Chemia to około 12 proc. polskiego przemysłu i imponujący wzrost zatrudnienia w ubiegłych latach, do 266 tys. miejsc pracy w 2015 r. – mówił Zieliński. – Nie wolno  jednak zapominać, że wciąż działamy w bardzo trudnym otoczeniu regulacyjnym.

Wiele wskazuje na to, że stosunkowo dobra sytuacja polskiej branży chemicznej ma szansę utrzymać się w kolejnych latach. Polska chemia okazała się odporna wiele wyzwań: sytuację na rynku międzynarodowym i wewnętrznym, czy kwestie regulacyjne. Jednym z atutów polskiego przemysłu chemicznego jest to, że około 70 proc. produkcji trafia do odbiorców końcowych – eksperci zgodnie oceniają, że to wynik, który imponuje. Dodatkowo, kanały sprzedaży polskich firm rzadko zawodzą – wypracowane przez lata zaufanie klientów jest kapitałem, z którego polska chemia umie korzystać. Atutem polskich firm są też specjalistyczne kadry.

Jednym z najważniejszych tematów Kongresu „Polska Chemia” była innowacyjność. W Debacie Strategicznej pt. „Badania i Innowacje w przemyśle chemicznym” paneliści wskazali na konieczność pogłębiania i wzmacniania współpracy z nauką i zasadność tworzenia przez przedsiębiorstwa centrów badawczych. – Tworzenie centrów badawczych, oprócz podstawowej funkcji, wpływa także na tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji pracowników – mówili paneliści podczas Debaty.

Mimo pozytywnych ocen przedstawicieli branży, należy zwrócić uwagę na wyzwania, jakie stoją przed polską chemią. Najważniejsze z nich to koszty związane z krajowymi i unijnymi regulacjami, na przykład dotyczącymi polityki klimatycznej.

Dobra kondycja polskiej chemii to w dużej mierze efekt sprawnej organizacji sektora. W najważniejszych sprawach nasz przemysł umie współdziałać, na przykład w kwestii regulacji dotyczących emisji CO2 i energetyki. Chemia ma sprawnego rzecznika – Polską Izbę Przemysłu Chemicznego, która jest postrzegana jako jeden z liderów tego typu organizacji w Europie. – Reprezentujemy sektor przed administracją publiczną krajową i unijną, zabiegając o jego interesy. Tym samym działamy na rzecz całej polskiej gospodarki, której podstawą jest przemysł chemiczny – ocenia dr Tomasz Zieliński.

Kongres „Polska Chemia” odbył się dzięki wsparciu Partnerów:

Partnerzy Strategiczni

PKN Orlen S.A.

Grupa Azoty S.A

Partnerzy Główni

PKO Bank Polski S.A.

Grupa Lotos S.A.

DOW Polska Sp. z o.o.

Anwil S.A.

PERN S.A.

Partner Kongresu

Synthos S.A.

Partner Prawny

WKB Wierciński Kwieciński Baehr Sp. K.

Partner Specjalny

BASF Polska Sp. z o.o.

Partner Sesji

Brenntag Polska Sp. z o.o.

Partner Merytoryczny

EY

Partnerzy Wspierający

Klimos Piotr Chróścik

Program „Bezpieczna Chemia”

Partnerzy Honorowi

Ministerstwo Energii

Ministerstwo Skarbu Państwa

Ministerstwo Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego CEFIC

Urząd Dozoru Technicznego

Petrochemicals Europe

Główny Patron Medialny

Magazyn „Polska Chemia”

Patroni Medialni

WNP.PL

Puls Biznesu

ECB

Chemia Przemysłowa

Reporter Chemiczny

Plastech

Polish Market

Miesięcznik Nowy Przemysł

Rynek Inwestycji

Tomo Group

Miesięcznik Chemik

Przemysł Chemiczny

Chemia i Biznes