Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Stolik ekspercki EY

1
Cze

Stolik ekspercki EY podczas Kongresu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach z ekspertami Działu Doradztwa Podatkowego EY m. in. w tematach:

Efektywne kosztowo struktury wynagradzania członków zarządu, kadry kierowniczej i pracowników
a) struktura wynagradzania członków zarządu, kadry kierowniczej i pracowników z 50% KUP oparta o korzystanie z praw autorskich
b) możliwość wynagradzania członków zarządu bez konieczności nadpłacania składki ZUS
c) analiza systemów premiowania w celu określenia źródła przychodu i zasad rozliczania dla celów PIT i ZUS (stosunek pracy vs kapitały pieniężne)

Składka wypadkowa oraz korzyści, jakie daje firmie weryfikacja obciążeń ZUS
a) istotne obniżenie kosztów ZUS
b) zagwarantowanie ponoszenia najniższych, dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy prawne, kosztów związanych ze składką wypadkową
c) rozwiązanie zgodne z utrwalonym orzecznictwem w Polsce
Ulga na badania i rozwój w CIT i PIT (tzw. ulga B+R)
a) możliwość dodatkowego odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania (dla MŚP: koszty pracownicze oraz pozostałe koszty kwalifikowane – do 50%; dla DP: koszty pracownicze – do 50% + pozostałe koszty kwalifikowane – do 30%)
b) możliwość rozliczenia ulgi w ciągu 6 lat od poniesienia kosztów kwalifikowanych