Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Aktualności

15
Maj

WTS Rzecznicy Patentowi Partnerem Wspierającym Kongres „Polska Chemia”

Z przyjemnością informujemy, że Spółka partnerska WTS Rzecznicy Patentowi jest Partnerem Wspierającym V edycję Kongresu „Polska Chemia”. WTS Rzecznicy Patentowi jest kancelarią rzeczników patentowych świadczącą pomoc prawną w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej. Spółka specjalizuje się przede wszystkim w ochronie wynalazków z dziedziny chemii, farmacji, biotechnologii, medycyny, badaniach czystości i zdolności patentowej, oraz ochronie znaków towarowych. Jest uprawniona do występowania w sprawach związanych z ochroną własności intelektualnej przed UPRP i polskimi sądami, jak również urzędami odpowiedzialnymi za ochronę własności intelektualnej na terenie Unii Europejskiej tj. EPO, EUIPO, WIPO.