Zagadnienia tematyczne XI Kongresu Polska Chemia

 
 • Outlook dla chemii. Wpływ sytuacji geopolitycznej na branżę chemiczną w Polsce i na świecie.
 • European Industrial Deal + Green Deal = kierunkiem dla nowego programu strategicznego UE?
 • Ochrona rynku wspólnotowego – czy można to robić skuteczniej?
 • Sankcje gospodarcze i ich wpływ na branże chemiczną.
 • Co wiadomo o nadchodzącej Prezydencji Polski w Radzie UE?
 • Postulaty Polskiej Chemii dla nowej kadencji władz unijnych.
 • Wiele dróg, jeden cel. Jak efektywnie łączyć zieloną, energetyczną, cyfrową, bezpieczną transformację? Odpowiedź branży na double twin transition.
 • Kształtowanie biznesu w obliczu niepewności – rynkowej, geopolitycznej, surowcowej. Metody prognozowania przyszłości.
 • Gospodarka obiegu zamkniętego – strategie firm a rzeczywistość. Zmiana modeli biznesowych, efektywne wykorzystanie zasobów i wydłużenie cyklu życia produktów – gdzie jest branża chemiczna?
 • Recykling chemiczny jako nieodłączny element transformacji.
 • Krajowy system gospodarowania odpadami a codzienność biznesu. PPWR, ROP, system kaucyjny – czy to tylko część wyzwań?
 • Rewizja REACH i CLP – zmiany fundamentów regulacji chemicznych UE – gdzie jesteśmy i co nas czeka?
 • Ograniczenie PFAS – precedens dla przyszłości. Wpływ ograniczeń substancji na łańcuchy wartości chemicznego biznesu.
 • Blue Deal – nowa strategia gospodarki wodnej dla Europy. Co to może oznaczać dla przemysłu chemicznego?
 • Strategia „od pola do stołu” – wyzwania regulacyjne dla producentów nawozów i środków ochrony roślin.
 • Transformacja energetyczna – jak osiągnąć równowagę między zielonymi celami, dostępnością technologii a możliwościami biznesowymi przemysłu?
 • Zmiany w krajowym miksie energetyczny – wzrost znaczenia OZE. Wodór, atom, biomasa – najbardziej pożądane źródła energii w przemyśle.
 • CCS i CCU najlepszymi narzędziami do dekarbonizacji?
 • Technologie niskoemisyjne i OZE a bezpieczeństwo instalacji i procesów technologicznych.
 • W poszukiwaniu oszczędności i poprawy efektywności energetycznej - rola audytów energetycznych i systemów zarządzania energią.
 • Net-Zero Industry Act w Europie, Prawo energetyczne w Polsce – czy to realne wsparcie dla dekarbonizacji?
 • Główne hamulce transformacji energetycznej w Polsce
 • Największe wyzwania w procesach inwestycyjnych. Jak sprostać regulacjom środowiskowym, barierom technologicznym i oczekiwaniom rynkowym?
 • Nowa inwestycja, zastane otoczenie – jak godzić potrzeby biznesu, społeczności lokalnych i samorządów?
 • Rozwój i przyszłość zielonych produktów w wyścigu o konkurencyjność.
 • ESG w praktyce. Odpowiedzialność przedsiębiorstw – motywacją wprowadzania zmian? Jak ESG wpłynie na konkurencyjność firm?
 • Finansowanie inwestycji w branży chemicznej – kluczowe aspekty dla sektora finansowego. KPO, FENG i FEnIKS – fundusze europejskie dla przemysłu.
 • Zawody przyszłości. Bez jakich kompetencji nie poradzi sobie przemysł chemiczny za rok, pięć, dziesięć lat?
 • Programy akceleracyjne i współpraca ze startupami jako motor do rozwoju przedsiębiorstw chemicznych.
 • Potencjał wykorzystania AI w przemyśle chemicznym.
 • Zielone 4.0, czyli cyfrowe narzędzia wspierające ochronę środowiska. Czy sztuczna inteligencja również może być narzędziem zrównoważonej chemii? – case study.
 • Co utrudnia wdrażanie AI w zakładach chemicznych?
 • Człowiek w centrum transformacji cyfrowej przemysłu chemicznego, szczególnie w perspektywie ery AI.