5 to 7 June 2023, Waterfront Hotel, London

DIGITAL THINKERS MEET UP

  Register Now

  How you transform your business as tech consumer, habits industry

  Why you should Join Event

  We are rethoric question ran over her cheek When she reached the first hills of the Italic Mountains, she 

  Throw myself down teems with vapour around me, and the meridian sun strikes the upper surface of the 

  Few stray gleams steal into the inner sanctuary grow familiar with the countless indescribable forms,

  Odtwórz wideo
  +
  Our Visionary Speakers
  International Sponsors
  +
  Workshops We offer
  +
  Event Participants

  LISTEN TO THE Event Speakers

  Kamil Szydłowski

  Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o.

  Jacek Misiejuk

  Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o.

  Anna Wujec

  Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o.

  Grzegorz Czul

  Prezes Zarządu, Fluor S.A.

  Zbigniew Warmuz

  Prezes Zarządu, Synthos S.A.

  dr Grzegorz Kądzielawski

  Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

  dr inż. Tomasz Zieliński

  Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  GET EXPERIENCE

  Shift your perspective on digital business

  How you transform your business as technology, consumer, habits industry dynamic s change? Find out from those leading the charge.

  SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

  World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

  9:00 +

  REJESTRACJA

  10.25 – 10.40

  #CHEMIAdlaPRZYSZŁOŚCI NA DRODZE TRANSFORMACJI - WYSTĄPIENIA GOŚCI SPECJALNYCH

  - Dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

  • Kondycja przemysłu chemicznego w Europie w obliczu nowej rzeczywistości.
  • Perspektywa dalszego rozwoju branży - wpływ aktualnych wyzwań regulacyjnych i społeczno-gospodarczych.
  • Ocena realnego wpływu CSS (Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów) na funkcjonowanie branży chemicznej.

  - przedstawiciel Ministerstwa Aktywów Państwowych

  - Józef Łyczak - Senator RP z listem od Prezesa Rady Ministów

  10.40 – 11.15

  I DEBATA STRATEGICZNA: POLSKA CHEMIA CENTRUM TRANSFORMACJI

  • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
  • Wpływ wstrzymania dostaw gazu na sektor chemiczny.
  • Wpływ bieżącej sytuacji geopolitycznej na biznes.
  • Nowe realia – nowe priorytety czy kontynuacja planów?
  • Realne miejsce zielonych celów w branży chemicznej.
  • Rola i wpływ Polskiej Chemii na stabilność gospodarki.

  Paneliści:

  -  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  -  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

  - Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

  Moderator:

  -  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska

  11.15 – 11.30

  PAKIET FIT FOR 55 – OCENA SKUTKÓW I KOSZTÓW DLA POLSKIEGO PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

  Prezentacja:

  -  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

  11.30 – 12.05

  II DEBATA STRATEGICZNA: JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY WYMAGANIAMI KLIMATYCZNYMI A OPŁACALNOŚCIĄ BIZNESU?

  • Dekarbonizacja branży chemicznej
  • Pakiet Fit for 55 i jego kluczowe elementy – konsekwencje dla przemysłu chemicznego.
  • Zielona transformacja przemysłu w dobie zmian gospodarczych i społecznych.
  • Wpływ reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji na konkurencyjność branży chemicznej.
  • CBAM – czy można wspierać ambicje redukcyjne bez osłabienia konkurencyjności gospodarki?

  Paneliści:

  -  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

  Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

  -  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

  Moderator:

  -  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

  12.05 – 12.35

  PRZERWA KAWOWA

  12.35 - 12:45
  12:45 – 13.25

  I PANEL: NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA - W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?

  • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście warunków geopolitycznych i polityki energetyczno-klimatycznej UE.
  • Co w praktyce oznaczają ograniczenia dostaw gazu dla polskiego przemysłu?
  • Wodór – technologie, rozwiązania, inwestycje i potrzeby.
  • Małe reaktory modułowe - szansą na czystą energię?
  • Przyszłe inwestycje – w jakim kierunku zmierzamy?

  Paneliści:

  - Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

  - dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

  - Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

  - Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

  - Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

  Moderator:

  Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

  13.25 – 14.00

  II PANEL: ZIELONE 4.0 - CYFRYZACJA A EMISYJNOŚĆ

  • Rola digitalizacji w dekarbonizacji.
  • Cyfrowa transformacja branży chemicznej w praktyce, inteligentna firma.
  • Nowe modele i możliwości biznesowe a cyfrowa rewolucja (analiza rynków, produktów, kontrahentów, big data, chmura obliczeniowa).
  • Kompetencje przyszłości – jak uzupełnić lukę kompetencyjną, z jakich narzędzi firmy mogą skorzystać?

  Paneliści:

  - Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

  - Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell Polska Sp. z o.o.

  - Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

  - Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

  Moderator:

  - Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  14.00 - 14.30

  III PANEL: TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA – DROGA DO ZWIĘKSZANIA KONKURENCYJNOŚCI

  • Sposoby na optymalizację kosztów energii.
  • Odnawialne źródła energii – strategiczne rozwiązania, kierunki rozwoju.
  • Nowoczesne strategie zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

  Paneliści:

  - Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

  - Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

  - Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

  Moderator:

  - Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24

  14.30 – 15.20

  PRZERWA LUNCHOWA

  15.20 – 16.00

  IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

  • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
  • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
  • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

  Paneliści:

  - Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

  - dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

  - dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

  - Marco Mensink, Director General, CEFIC

  Moderator:

  - dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

  17.05 – 17:50

  VI PANEL: INWESTYCJE, INNOWACJE, WSPÓŁPRACA - CODZIENNOŚCIĄ I PRZYSZŁOŚCIĄ BRANŻY CHEMICZNEJ

  • Jak skutecznie stymulować inwestycje w przemyśle chemicznym?
  • Czego potrzebuje branża, aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje?
  • Jak inwestycje mogą wzmocnić konkurencyjność Polskiej Chemii? Inwestycje a sukces branży chemicznej
  • Rola innowacji w Polskiej Chemii
  • Poszukiwanie inspiracji na drodze rozwoju Polskiej Chemii

  Paneliści:

  - Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

  - dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

  - dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, SPETECH Sp. z o.o.

  - Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska Sp. z o.o. 

  - Sung Yong Jung, Vice President & Project Manager, Hyundai Engineering Co. Ltd. (Polimery Police PDH/PP Project)

  Moderator:

  - Marek Oleksyn, Senior Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

  17.50 – 17:55

  PODSUMOWANIE I DNIA KONGRESU

  20.00

  NETWORKING PARTY

  BROWAR STACJA FILTRACJA I BAR/KRĘGIELNIA WIROWNIA

  7:00 - 10:30

  ŚNIADANIE DLA GOŚCI HOTELOWYCH

  10.20 – 10.50

  III DEBATA STRATEGICZNA: JAKA BĘDZIE CHEMIA PRZYSZŁOŚCI? KIERUNKI ROZWOJU BRANŻY

  • Strategie rozwoju firm w niestabilnych czasach.
  • Polska Chemia w warunkach globalnej konkurencji – jak wygrać?
  • Czy można podążać za trendami i zachować konkurencyjność – na rynku polskim i międzynarodowym?
  • Najsilniejsze bodźce do zmian: trendy, oczekiwania konsumentów, wymagania regulacyjne.

  Paneliści:

  - Marcin Wasilewski, Vice President, ABB Polska Sp. z o.o.

  - Konrad Raszewski, Dyrektor Biura Sprzedaży Tworzyw Sztucznych, Anwil S.A. 

  - Wiesław Hałucha, Prezes Zarządu, Alventa S.A.

  Moderator:

  - Michał Andruszkiewicz, Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS

  10:50 - 11:00

  WRĘCZENIE TYTUŁU AMBASADORA POLSKIEJ CHEMII 2022

  11.00 – 11.15

  STREFA PARTNERA LIVE

  Ekspert:

  - Paweł Sławiński, Dyrektor, Obszar Produkcji Nawozów i Tworzyw, Anwil S.A.

  Moderator:

  - Marcin Piórkowski, Specjalista, Pion Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  11:15 - 11.55

  VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

  • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
  • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
  • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
  • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
  • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

  Paneliści:

  - Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

  - Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

  - dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

  - dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

  - Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

  Moderator:

  - Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego

  11.55 - 12:10

  ROZMOWA EKSPERCKA: KLUCZOWA ROLA SILIKONÓW W ZIELONYM ŁAŃCUCHU WARTOŚCI

  Ekspert:

  - Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

  Moderator:

  - dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  12.10 – 12.25

  ROZMOWA EKSPERCKA: CZY CHEMIA JEST KOBIETĄ? RAPORT FORBES WOMEN I BADANIE KANTAR POLSKA

  Ekspert:

  - Iga Wasilewicz, Public & Government Affairs Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

  Moderator:

  - Piotr Zieliński, Dziennikarz, Forbes Women 

   

  12.25 – 12.40

  PRZERWA KAWOWA

  12.40 – 13.10

  VIII PANEL: 4.0 DROGĄ DO ZWIĘKSZENIA BEZPIECZEŃSTWA W PRZEMYŚLE CHEMICZNYM

  • Sposoby na skuteczną cyberochronę przemysłu
  • Najnowsze trendy technologiczne dla bezpieczeństwa procesowego i ochrony pracowników
  • Jak budować bezpieczeństwo przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań?
  • Bariery kompetencyjne w wykorzystywaniu potencjału nowych technologii w bezpieczeństwie

  Paneliści:

  - Michał Motyka, Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Draeger Polska Sp. z o.o.

  - Tobiasz Wojtania, Cybersecurity Technical Solution Consultant, Honeywell  

  - Sebastian Zieliński, CEO, Appsbow Sp. z o.o.

   Moderator:

  - Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

   

  13.20 – 13.50

  IX PANEL: ZIELONE REGULACJE DZIŚ I JUTRO – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

  • Działalność branży chemicznej w czasach rosnącej presji regulacyjnej – dzisiaj i jutro. 
  • Polityka środowiskowa UE a przemysł – możliwy kompromis? 
  • Nowe podejście do zasobów, surowców i produktów – w poszukiwaniu metody na GOZ.
  • Odpowiedź Polskiej Chemii na współczesne wyzwania środowiskowe .

  Paneliści:

  - Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

  - Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

  - Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

  Moderator:

  - Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB

  13.50 - 14.00

  PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONGRESU

  14.00

  LUNCH

  9:00 +

  REGISTRATION

  10:25 – 10:40

  CHEMISTRYfortheFUTURE ON THE WAY TO TRANSFORMATION - SPEECHES OF SPECIAL GUESTS

  - Józef Łyczak - Senator RP z listem od Prezesa Rady Ministów

  - a representative of Ministry of State Assets

  - Dr Martin Brudermüller, Przewodniczący Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego (Cefic)

  10:40 – 11:15

  1st STRATEGIC DEBATE: POLISH CHEMISTRY THE CENTER OF TRANSFORMATION

  • Diversification of energy sources in the context of the current geopolitical situation.
  • The impact of the suspension of gas supplies on the chemical sector.
  • The impact of the current geo-political situation on business
  • New reality – new priorities or continuation of existing plans?
  • Real place of green goals in chemical industry.
  • Economic stability – the role and influence of the Polish Chemistry.

  Panellists:

  -  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  -  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

  - Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

  Moderator:

  -  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska

  11:30 – 12:05

  2nd STRATIGIC DEBATE: HOW TO BALANCE CLIMATE REQUIREMENTS WITH BUSINESS EFFICIENCY

  • Decarbonization of the chemical industry
  • Fit for 55 Package and its key elements – implications for the chemical industry
  • Green transition of the industry in the light of economic and social changes.
  • EU ETS revision – impact on the chemical industry competitiveness

  Panellists:

  -  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

  -  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

  Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

  Moderator:

  -  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.

  12:05 – 12:35

  COFFEE BREAK

  12:45 – 13:25

  1st PANEL: ENERGY INDEPENDENCE – WHAT DIRECTION ARE WE HEADING?

  • Diversification of energy sources in light of geo-political conditions and EU energy and climate policy
  • Hydrogen – technology, solutions, investments and needs
  • Small modular reactors – an opportunity for clean energy?
  • Future investments – where are we heading?

  Panellists:

  - Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

  - dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

  - Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

  - Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

  - Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

  Moderator:

  Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.

  13:25 – 14:00

  2nd PANEL: GREEN 4.0 – DIGITALIZATION VS. DECARBONIZACTION

  • Role of digitization in decarbonization
  • Intelligent company – digital transformation in the chemical industry in practice.
  • Digital revolution – new models and business opportunities (analysis of market, products, customers, big data, cloud computing).
  • Competences of the future – how to fill the competency gap, which tools can be used?

  Panellists:

  - Tomasz Radomski, Director, Head of Manufacturing, Atos Polska S.A.

  - Piotr Błażewicz, Regional Sales Manager, Honeywell  Polska Sp. z o.o.

  - Anna Wujec, Dyrektor ds. Cyfryzacji, Biznes Automatyki Przemysłowej, ABB Polska Sp. z o.o. 

  - Iwona Bazan-Próchniewicz, Kierownik Projektu, Dział Projektów Strategicznych, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A. 

  Moderator:

  - Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

  14:00 – 14:30

  3rd PANEL: ENERGY EFFICIENCY – A WAY TO INCREASING OUR COMPETITIVENESS

  • Ways to optimize energy costs
  • Renewable energy sources – strategic solutions, directions for development.
  • Modern strategies of energy management in the company

  Panellists:

  - Tomasz Baranik, Technology Sales Manager, Air Liquide Polska Sp. z o.o.

  - Jacek Misiejuk, Prezes Zarządu, Enel X Polska Sp. z o.o. 

  Sławomir Sobkiewicz, Dyrektor Jednostki Biznesowej Energetyka, Grupa Azoty ZAK S.A.

  Moderator:

  - Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka 24

  14:30 – 15:20

  LUNCH BREAK

  15:20 – 16:00

  4th PANEL: HOW TO TRANSFORM CHEMICAL SUSTAINABILITY STRATEGY INTO A STRATEGY OF THE DEVELOPMENT?

  • Chemical Sustainability Strategy – goals and initiatives
  • Chemical Sustainability Strategy – the scale of changes and implications for the chemical industry
  • Transformation path of the Polish Chemistry – needs and challenges

  Panellists:

  - Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

  - dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

  - dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

  - Marco Mensink, Director General, CEFIC

  Moderator:

  - dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

  17:05 – 17:50

  6th PANEL: INVESTMENTS, INNOVATIONS, DEVELOPMENT – THE REALITY AND FUTURE OF THE CHEMICALS INDUSTRY

  • How to effectively stimulate investments in the chemical industry?
  • How investments can reinforce the competitiveness of the Polish Chemistry? Investments vs chemical industry success .
  • The role of innovation in the Polish Chemistry
  • Seeking inspiration for the development of Polish Chemistry

  Panellists:

  - Katarzyna Jodko-Piórecka, Koordynator Grupy Badawczej Łukasiewicza Zrównoważona Gospodarka i Energia, Sieć Badawcza Łukasiewicz 

  - dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

  - dr inż. Radosław Sieczkowski, Kierownik Działu Technicznego, SPETECH Sp. z o.o.

  - Grzegorz Graczyk, Kierownik Sprzedaży, Tapflo Polska Sp. z o.o. 

  - Sung Yong Jung, Vice President & Project Manager, Hyundai Engineering Co. Ltd. (Polimery Police PDH/PP Project)

  Moderator:

  - Marek Oleksyn, Senior Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak 

  17:50 – 17:55

  SUMMARY OF THE 1ST DAY OF CONGRESS

  20:00

  NETWORKING PARTY

  PRICING PLANS Get your Ticket

  EARLY BIRD

  EARLY BIRD 219

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  REGULAR

  REGULAR 399

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  PLATINUM

  PLATINUM 699

  How you transform your business as technology, consumer, habits industrys dynamic

  Buy Ticket

  INFO UPDATE Latest News

  https://kongrespolskachemia.pl/author/admin/

  MATERIAŁY WIDEO - IX

  Zapraszamy Państwa do obejrzenia nagrań z poszczególnych debat, paneli dyskusyjnych, rozmów eksperckich

  https://kongrespolskachemia.pl/author/admin/

  PODSUMOWANIE IX KONGRESU POLSKA

  1 i 2 czerwca br., w niezwykłych, industrialnych przestrzeniach Cukrowni Żnin odbył

  REACH US Get Direction to the Event Hall

  HURRY UP! Book your Seat

  SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

  Want Something Extra?