speaker-photo

dr inż. Agnieszka Dudra

Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Od 2017 roku Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych.

Prezes Biura do spraw Substancji Chemicznych jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach substancji i ich mieszanin, bezpośrednio nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia i utworzonym na podstawie ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Od 2017 roku reprezentantka Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie do spraw Chemikaliów i Biotechnologii Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Od 2020 roku członek Komitetu Państw Członkowskich Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

Doświadczenie zawodowe zdobywała w administracji rządowej jak również w sektorze prywatnym u krajowego producenta leków generycznych, pracując na stanowisku technologa do spraw badań i rozwoju oraz analityka w laboratorium analitycznym.

Doktor nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej.

Absolwentka Technologii Chemicznej – Technologii Spożywczej na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej.

Uzyskała ponadto tytuł Master of Business Administration programu PL Executive MBA na Uniwersytecie Warszawskim.

15.20 – 16.00

Środa 1 czerwca

IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

  • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
  • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
  • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

Paneliści:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego