speaker-photo

Andrea Bonanni

Proposal Manager, NextChem

Posiada około 20-letnie doświadczenie w branży rozwiązań opartych na bioproduktach, przemyśle tworzyw sztucznych i energetycznym, w zakresie różnorodnych obszarów, m.in. Technology Development, Worldwide Strategic Projects Management, Execution and Operations, w różnych sektorach: od ropy i gazu po petrochemię i źródła odnawialne, w rozmaitych modelach realizacji zarówno po stronie klientów/operatorów, jak i wykonawców.

Posiada tytuł magistra inżyniera w dziedzinie inżynierii chemicznej. Swoją karierę zawodową rozpoczął w firmie Technip jako inżynier procesu, następnie przeniósł się do Grupy Mossi & Ghisolfi, gdzie zajmował się rozwojem technologii w dziedzinie rozwiązań opartych na biologii oraz prowadził kilka projektów w dziedzinie rozwiązań opartych na bioproduktach i tworzywach sztucznych. Następnie rozpoczął pracę w Kinetics Technology, a w końcu w NextChem - spółkach należących do Grupy Maire Tecnimont, gdzie wdraża inicjatywy związane z gospodarką cyrkularną i transformacją energetyczną.

11:15 - 11.55

Czwartek 2 czerwca

VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

  • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
  • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
  • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
  • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
  • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

Paneliści:

- Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

- Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

- dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

- dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

- Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

- Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego