speaker-photo

Anna Kwiatkowska

Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Od 2017 r. związana z Biurem do spraw Substancji Chemicznych, urzędzie centralnym właściwym w sprawach substancji i mieszanin chemicznych. Jako ekspert bierze udział w przygotowaniu opinii do projektów krajowych i unijnych aktów prawnych w zakresie chemikaliów. Reprezentuje Biuro na posiedzeniach urzędów właściwych do spraw rozporządzenia REACH i CLP (CARACAL). Członek grupy roboczej do spraw detergentów przy Komisji Europejskiej, grupy roboczej do spraw zarządzania ryzykiem przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz grup roboczych w zakresie zgłaszania mieszanina stwarzających zagrożenie przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym.

Absolwentka Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Nanotechnologii oraz Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Ukończyła również studia podyplomowe Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH.