speaker-photo

Anna Kwiatkowska

Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

Od 2017 r. związana z Biurem do spraw Substancji Chemicznych, urzędzie centralnym właściwym w sprawach substancji i mieszanin chemicznych. Jako ekspert bierze udział w przygotowaniu opinii do projektów krajowych i unijnych aktów prawnych w zakresie chemikaliów. Reprezentuje Biuro na posiedzeniach urzędów właściwych do spraw rozporządzenia REACH i CLP (CARACAL). Członek grupy roboczej do spraw detergentów przy Komisji Europejskiej, grupy roboczej do spraw zarządzania ryzykiem przy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz grup roboczych w zakresie zgłaszania mieszanina stwarzających zagrożenie przy Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA). Wykładowca studiów podyplomowych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Chemicznym.

Absolwentka Biologii na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Nanotechnologii oraz Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Ukończyła również studia podyplomowe Politechniki Krakowskiej na kierunku Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia REACH.

15.00 - 16.10

14 czerwca (środa) Bezpieczna fabyryka przyszłości, Dzień 1, Piętro 4

BLOK TEMATYCZNY: BEZPIECZNA FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

-> PREZENTACJA: Innowacje od AB Innovation Designer - CFD Suite – czyli optymalizacja biznesowa dzięki sztucznej inteligencji

 

  • Marcin Rojek, Co-founder, byteLAKE

 

-> PREZENTACJA:

 

  • Michał Jaworski, Dyrektor Strategii Technologicznej, Microsoft

 

-> PANEL DYSKUSYJNY: Chemia w świecie CSS - jak nie zgubić się w Strategii zrównoważonych chemikaliów?

 

Uczestnicy:

 

  • Ewa Rutkowska-Subocz, Partner, Kierująca Praktyką Prawa Publicznego i Regulacji w Europie oraz Praktyką Ochrony Środowiska w Polsce, Dentons
  • Anna Kwiatkowska, Naczelnik Wydziału ds. Regulacji Substancji i Mieszanin Chemicznych, Biuro ds. Substancji Chemicznych
  • dr inż. Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska

 

Moderator:

 

  • Aleksandra Sutryk, Młodsza Specjalistka Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego