speaker-photo

Arkadiusz Majoch

Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Od 2019 – Dyrektor Biura Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii PKN ORLEN; w 2015 dołączył do PKN ORLEN na stanowisko Kierownika Zespołu ds. Paliw i Normalizacji w Obszarze Technologii.
Z wykształcenia chemik z tytułem Politechniki Warszawskiej oraz absolwent studiów MBA. Posiada szeroką wiedzę w zakresie chemii i technologii produkcji paliw. W trakcie studiów doktoranckich w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych zajmował się aspektami eksploatacyjnymi magazynowania paliw lotniczych. Doświadczony w obszarach realizacji projektów, zarządzania i nadzoru; w tym zasiada w Radach Nadzorczych Spółek GK ORLEN oraz Radach Naukowych Instytutów Sieci Badawczej - Łukasiewicz.
Biznesowo sprawuje nadzór nad projektami badawczo-rozwojowymi i innowacyjnymi w PKN ORLEN oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym PKN ORLEN w Płocku, a segmentowo nad działalnością B+R+I w Grupie ORLEN. Członek Rady Programowej Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, Rady Przedsiębiorców Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa PG, Komitetu Badań i Innowacji oraz licznych Komitetów Sterujących projektów PKN ORLEN w tym Projektu NEON - Wspólnego Przedsięwzięcia z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

11:15 - 11.55

Czwartek 2 czerwca

VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

  • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
  • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
  • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
  • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
  • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

Paneliści:

- Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

- Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

- dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

- dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

- Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

- Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego