speaker-photo

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

Członek Zarządu PKN ORLEN od 1 września 2018 r.
Radca prawny, ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnychw Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016 – 2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

W latach 2011–2016 zatrudniony w Obszarze Prawnym Banku Zachodniego WBK S.A., gdzie odpowiadał za obsługę prawną bankowości inwestycyjnej w Pionie Global Banking & Markets. Absolwent XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego. Za działalność pro publico bono odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodą Fundacji Polcul.

Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Grupy Kapitałowej ORLEN.

11.30 – 12.05

Środa 1 czerwca

II DEBATA STRATEGICZNA: JAK ZACHOWAĆ RÓWNOWAGĘ POMIĘDZY WYMAGANIAMI KLIMATYCZNYMI A OPŁACALNOŚCIĄ BIZNESU?

  • Dekarbonizacja branży chemicznej
  • Pakiet Fit for 55 i jego kluczowe elementy – konsekwencje dla przemysłu chemicznego.
  • Zielona transformacja przemysłu w dobie zmian gospodarczych i społecznych.
  • Wpływ reformy systemu handlu uprawnieniami do emisji na konkurencyjność branży chemicznej.
  • CBAM – czy można wspierać ambicje redukcyjne bez osłabienia konkurencyjności gospodarki?

Paneliści:

-  dr Grzegorz Kądzielawski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A. 

Armen Konrad Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN S.A.

-  Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu, Synthos S.A. 

Moderator:

-  Krzysztof Rutkowski, Radca Prawny, Doradca Podatkowy, Partner, KDCP Kancelaria Doradztwa Celnego i Podatkowego Rutkowski i Wspólnicy sp. z o. o.