speaker-photo

Artur Zabielski

Client Partner – Manufacturing, Atos Polska

28 lat doświadczenia zawodowego w obszarze automatyki procesowej, zaawansowanych systemów sterowania, bezpieczeństwa informatycznego OT, usług „digital workplace”. Przed Atosem w takich firmach jak ABB (od inżyniera systemowego poprzez kierownika projektów po funkcje sprzedażowe) i Honeywell (dedykowane funkcje sprzedażowe dla kluczowych klientów przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego).

Doświadczenie w sprzedaży rozproszonych systemów sterowania i zabezpieczeń, rozwiązań „Advance Process Control”, cyberbezpieczeństwa OT, symulatorów procesowych,  trenażerów VR dla aparatowych, obchodowych i operatorów instalacji produkcyjnych, kontraktów utrzymaniowych, a obecnie szeroko rozumianego „outsourcing’u” IT.

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki oraz absolwent SGH na kierunku Zarządzanie i Marketing.