speaker-photo

Barbara Oksińska

Dziennikarka, Business Insider Polska

Dziennikarka Business Insider Polska. Pisze głównie o energetyce, górnictwie i przemyśle. Wcześniej przez 10 lat związana była z redakcją "Rzeczpospolitej" i "Parkietu". Absolwentka administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów systemu finansowego i polityki monetarnej organizowanych przez INE PAN i NBP. W 2021 r. została nominowana do nagrody Grand Press Economy.

10.40 – 11.15

Środa 1 czerwca

I DEBATA STRATEGICZNA: POLSKA CHEMIA CENTRUM TRANSFORMACJI

  • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej.
  • Wpływ wstrzymania dostaw gazu na sektor chemiczny.
  • Wpływ bieżącej sytuacji geopolitycznej na biznes.
  • Nowe realia – nowe priorytety czy kontynuacja planów?
  • Realne miejsce zielonych celów w branży chemicznej.
  • Rola i wpływ Polskiej Chemii na stabilność gospodarki.

Paneliści:

-  dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

-  Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

- Piotr Sabat, Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

-  Barbara Oksińska, Dziennikarka, Business Insider Polska