speaker-photo

Barbara Rajkowska

p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB

Zarządzaniem projektami w obszarze ochrony środowiska zajmuje się od przeszło 20 lat, zwłaszcza realizowanymi przez wielu partnerów, i przy udziale środków dotacyjnych. Specjalizuje się w adaptacji do zmian klimatu, a także gospodarce wodno-ściekowej i właśnie w tej branży zarządzała m.in. jednym z większych projektów w Polsce, będąc dyrektorem Jednostki Realizującej Projekt „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty”, realizowanym przez 23 samorządy. Od czterech lat związana z Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym, w którym kierowała m.in. projektem „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców”(MPA) i kieruje „Bazą wiedzy o zmianach klimatu i adaptacji do ich skutków oraz kanałów jej upowszechniania w kontekście zwiększenia odporności gospodarki, środowiska i społeczeństwa na zmiany klimatu oraz przeciwdziałania i minimalizowania skutków nadzwyczajnych zagrożeń”- Klimada2.0. Obok projektów publicznych zarządzała także projektami w sektorze prywatnym, w firmie z branży drzewnej. Prowadziła wykłady z „Zarządzania projektami ze środków publicznych” w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Szczecinie. Kieruje również jedną z większych organizacji pozarządowych w kraju – Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce.

Ukończyła inżynierię środowiska na Politechnice Koszalińskiej, a także trzy kierunki podyplomowe: z zakresu zarządzania firmą na Politechnice Koszalińskiej, miastami w Wyższej Szkole Integracji Europejskiej w Szczecinie we współpracy z Instytutem Mieszkalnictwa i Rozwoju przy Uniwersytecie Erasmusa z Rotterdamu, inwestycjami realizowanymi wg warunków kontraktowych FIDIC na Politechnice Wrocławskiej.

Jest certyfikowanym Facilitatorem.

13.20 – 13.50

Czwartek 2 czerwca

IX PANEL: ZIELONE REGULACJE DZIŚ I JUTRO – JAK SPROSTAĆ WYZWANIOM?

  • Działalność branży chemicznej w czasach rosnącej presji regulacyjnej – dzisiaj i jutro. 
  • Polityka środowiskowa UE a przemysł – możliwy kompromis? 
  • Nowe podejście do zasobów, surowców i produktów – w poszukiwaniu metody na GOZ.
  • Odpowiedź Polskiej Chemii na współczesne wyzwania środowiskowe .

Paneliści:

- Piotr Mikusek, Manager ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty S.A.

- Karolina Warowny, Sector Group Manager, CES - Silicones Europe, Cefic

- Krzysztof Cichocki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Moderator:

- Barbara Rajkowska, p.o. Kierownik Zakładu Adaptacji do Zmian Klimatu/p.o. Z-ca Kierownika Krajowego Ośrodka Zmian Klimatu, IOŚ-PIB