speaker-photo

Danuta Paduch

Dyrektor Pionu Doskonałości Operacyjnej, PERN S.A.

Jest ekspertką z ponad 15-letnim doświadczeniem w branżach farmaceutycznej, kosmetycznej, spożywczej i chemicznej. Wdraża zintegrowane systemy zarządzania  i najlepsze praktyki jakości. 

Jej zespół realizuje projekty optymalizacyjne oparte na AI, osiągając świetne wyniki - 100% skuteczności w audytach, zero wycofań produktów i znaczące oszczędności.

Danuta skutecznie wdrażała strategie i systemy zarządzania jakością, dobre praktyki produkcyjne, higieniczne laboratoryjne (GMP/GHP/GLP) oraz projekty doskonalenia operacyjnego w czołowych firmach. Jej kompetencje obejmują mikrobiologię kliniczną, ochronę środowiska w tym aspekty ESG, co pozwala zarządzać ryzykiem i budować zrównoważone procesy. 

Specjalistka w tematach REACH, audytorka i certyfikowana ekspertka zarządzania jakością, lean management i walidacji. Jej holistyczne podejście łączące jakość, innowacje i zrównoważony rozwój czyni ją kluczową liderką we wdrażaniu przełomowych rozwiązań AI w przemyśle. Poszerza wiedzę na studiach Executive MBA oraz jako doktorantka w naukach o zarządzaniu i jakości.

_____________________________________

Danuta is a seasoned expert with over 15 years of experience across the pharmaceutical, cosmetic, food, and chemical sectors. She leads the implementation of integrated management systems and the highest quality standards. 

Her team excels in AI-driven optimization projects, consistently achieving impressive outcomes such as 100% audit effectiveness, zero product recalls, and substantial cost reductions.

Danuta has successfully implemented quality management strategies and systems, adhering to Good Manufacturing Practices (GMP), Good Hygienic Practices (GHP), and Good Laboratory Practices (GLP). She has spearheaded operational improvements in prominent companies. Her expertise encompasses clinical microbiology and environmental protection, including ESG principles, which aids in managing risks and developing sustainable processes. 

Danuta is also a skilled REACH specialist, auditor, and certified expert in quality and lean management, as well as validation. Her integrative approach to quality, innovation, and sustainability positions her as a pivotal leader in pioneering AI solutions within the industry. Danuta continually enhances her expertise through Executive MBA studies and doctoral research in management and quality sciences.