speaker-photo

dr Bogdan Tomaszek

Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

Menedżer z doświadczeniem w sektorze chemicznym oraz naukowo-technicznym. Posiada tytuł doktora nauk technicznych uzyskany na Wydziale Chemicznym Politechniki Krakowskiej. Zajmował stanowiska w randze prezesa zarządu, członka rad nadzorczych, rad społecznych oraz naukowych.
Posiada szerokie doświadczenie zawodowe w przemyśle i obszarze badań i innowacji oraz w organach administracji państwowej i jednostek samorządu terytorialnego:
W latach 1979–2011 w obszarze naukowo-badawczym w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”.
W latach 1997-2001 Senator Rzeczpospolitej Polskiej.
W latach 2005-2007 Wojewoda Opolski.
W latach 2008-2013 prezes Opolskiego Parku Naukowo-Technicznego.
2014-2017 prezes zarządu Innoekochem sp. z o.o.
Od 2014 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu – Wydział Ekonomiczny w Opolu
W latach 2017-2021 członek rady nadzorczej, a od listopada 2021 wiceprezes zarządu Grupy Azoty ZAK S.A.
Od 2018 roku Radny Sejmiku Województwa Opolskiego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

15.20 – 16.00

Środa 1 czerwca

IV PANEL: JAK PRZEKSZTAŁCIĆ STRATEGIĘ DS. ZRÓWNOWAŻONYCH CHEMIKALIÓW W STRATEGIĘ ROZWOJU?

  • Cele i inicjatywy zapisane w Strategii.
  • Skala zmian i konsekwencje Strategii dla przemysłu chemicznego.
  • Ścieżka transformacji Polskiej Chemii - potrzeby i wyzwania.

Paneliści:

- Kamil Szydłowski, Advocacy Manager, BASF Polska Sp. z o.o. 

- dr Bogdan Tomaszek, Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty ZAK S.A.

- dr inż. Agnieszka Dudra, Prezes, Biuro do spraw Substancji Chemicznych

- Marco Mensink, Director General, CEFIC

Moderator:

- dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego