speaker-photo

dr hab. inż. Andrzej Plichta

Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem na Wydziale Chemicznym i nauczyciel akademicki w Katedrze Chemii i Technologii Polimerów Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w kontrolowanej syntezie polimerów, w tym kopolimerów blokowych i polimerów rozgałęzionych jako materiałów funkcjonalnych. Od kilkunastu lat zajmuje się tematyką biopolimerów syntetycznych, włączając syntezę, modyfikację fizyczną i chemiczną oraz (reaktywne) przetwórstwo tych materiałów, w tym blend i kompozytów głównie na bazie PLA. W tych tematach realizował projekty POIG, PBS i NCN oraz POIR - jako konsorcjant. Jest współautorem ponad 50 publikacji naukowych w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 13 patentów. Sprawuje opiekę nad doktorantami akademickimi i wdrożeniowymi. Jest członkiem PTChem, Stałego Komitetu Kongresu Technologii Chemicznej oraz Sekcji Materiały Niemetalowe KIMiM PAN. W latach 2007-2009 przebywał na stażu podoktorskim w Carnegie Mellon University w Pittsburghu (PA), USA.

11:15 - 11.55

Czwartek 2 czerwca

VII PANEL: TWORZYWA PRZYSZŁOŚCI

  • Znaczenie tworzyw sztucznych dla gospodarki i postępu cywilizacyjnego – tworzywa dla różnych gałęzi przemysłu.
  • Rola tworzyw sztucznych w dekarbonizacji.
  • Jak maksymalnie wykorzystać wartość tworzyw? Racjonalne podejście do gospodarki tworzywami.
  • Ekoprojektowanie produktów i opakowań pod kątem recyklingu.
  • Symbioza gospodarcza – sposobem na lepsze wykorzystanie zasobów? 

Paneliści:

- Michał Łukawski, Sustainability Manager, Dow Packaging and Specialty Plastics, Dow Polska Sp. z o.o.

- Andrea Bonanni, Proposal Manager, NextChem

- dr inż. Anna Kozera-Szałkowska, Managing Director, Plastics Europe Polska

- dr hab. inż. Andrzej Plichta, Profesor Uczelni, Pełnomocnik dziekana ds. współpracy z przemysłem, Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

- Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Innowacji i Rozwoju Nowych Technologii, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Moderator:

- Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes Zarządu, Koordynator, Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu - Krajowego Klastra Kluczowego