speaker-photo

dr inż. Aneta Lorek

Zastępca dyrektora Instytutu Chemii, Politechnika Warszawska

dr inż. Aneta Lorek jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej uzyskała w Instytucie Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe Zarządzanie Finansami i Marketing oraz Zarządzanie jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy w Politechnice Warszawskiej. Pracuje w Zakładzie Chemii i Technologii Organicznej Instytutu Chemii PW Filii w Płocku, obecnie na stanowisku adiunkta. Specjalność naukowa: technologia przerobu ropy naftowej, stabilność fazowa wysokowrzących produktów naftowych, paliwa pozostałościowe. Brała udział w pracach nad Sektorową Ramą Kwalifikacji dla Przemysłu Chemicznego oraz w projekcie realizowanym przez PARP - Branżowy Bilans Kapitału Ludzkiego II – branża chemiczna. Od 2012 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Chemii.

11.30 - 12.25

14 czerwca (środa) Ludzie dla chemii, Dzień 2, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: LUDZIE DLA CHEMII

-> PANEL DYSKUSYJNY: Zielone kompetencje – oczekiwania vs. rzeczywistość

 

Uczestnicy:

 

  • Armen Artwich, Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN
  • Katarzyna Bieńkowska, Group HR Director, CIECH
  • prof. dr hab. inż. Beata Orlińska, Kierownik Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Petrochemii, Politechnika Śląska
  • Aneta Lorek, Zastępca dyrektora Instytutu Chemii, Politechnika Warszawska

 

Moderacja:

 

  • Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca Prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska, Uczelnia Łazarskiego

 

-> ROZMOWA EKSPERCKA 1x1

 

  • Jarosław Muczek, Kierownik ds. Komunikacji i Relacji Zewnętrznych, BASF Polska
  • Michalina Michniewicz, Dyrektorka, Polska Izba Przemysłu Chemicznego