speaker-photo

dr inż. Anna Kozera‑Szałkowska

Managing Director, Plastics Europe Polska

Dyrektor Zarządzająca Plastics Europe Polska od początku 2021 roku, z organizacją związana od 2007 r., gdzie jako Menedżer ds. Komunikacji odpowiadała m.in. za komunikowanie znaczenia tworzyw sztucznych jako materiału XXI wieku i ich roli w zrównoważonym rozwoju i gospodarce obiegu zamkniętego. Z wykształcenia chemiczka (doktorat w dziedzinie chemii polimerów uzyskała na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej), absolwentka Podyplomowego Studium Komunikacji Społecznej i Mediów, organizowanego przez Fundację Upowszechniania Nauki i Instytut Badań Literackich PAN. Doświadczenie zawodowe zdobywała również jako dziennikarz i redaktor prowadząca specjalistycznych miesięczników poświęconych tworzywom sztucznych, chemii gospodarczej i kosmetykom oraz ekologii, a także jako menedżer ds. techniczno-legislacyjnych w stowarzyszeniu branżowym branży FMCG.

_____________________________________

Managing Director of Plastics Europe Poland since the beginning of 2021, she has been with the organization since 2007, where, as Communications Manager, she was responsible, among other things, for communicating the importance of plastics as a material of the 21st century and their role in sustainable development and the closed loop economy. A chemist by education (she earned her doctorate in polymer chemistry from the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology), she graduated from the Postgraduate Program in Social Communication and Media, organized by the Foundation for the Popularization of Science and the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences. She also gained professional experience as a journalist and managing editor of specialized monthly magazines devoted to plastics, household chemicals and cosmetics, and ecology, and as a technical and legislative affairs manager at a trade association for the FMCG industry.