speaker-photo

dr inż. Maciej Gis

Kierownik Biura Komunikacji, Rzecznik Prasowy, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych

Tytuł magistra inżyniera uzyskał wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Stopień doktora nauk technicznych obronił na wydziale Inżynierii Transportu Politechniki Poznańskiej. Ścieżka zawodowa Macieja Gisa skupia się na kwestiach naukowych. W Instytucie Transportu Samochodowego zajmował się szeroko pojętą tematyką ochrony środowiska w sektorze transportu. Poza pracą naukową Pan Maciej Gis rozwijał swoje zainteresowania aktywnie działając jako dziennikarz w czasopismach i na portalach o tematyce motoryzacyjnej. Obecnie piastuje stanowisko kierownika biura komunikacji w Polskim Stowarzyszeniu Paliw Alternatywnych oraz jest Kierownikiem kampanii elektromobilni.pl.