speaker-photo

Grzegorz Czul

Prezes Zarządu, Fluor S.A.

Po ukończeniu studiów w roku 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera ds. orurowania w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.). Następnie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej będąc inżynierem prowadzącym branżę oraz kierownikiem projektów. Swoje ponad 35-cioletnie doświadczenie zawodowe zdobył poprzez zaangażowanie w projekty petrochemiczne, rafineryjne, energetyczne i chemiczne. Wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami pozyskał między innymi w czasie oddelegowań do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz zarządzając zespołem w Gliwicach przy realizacji projektów wykonywanych między kilkoma biurami Fluor. Zainteresowania: bazy danych, rower, turystyka.

12:45 – 13.25

Środa 1 czerwca

I PANEL: NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA - W JAKIM KIERUNKU ZMIERZAMY?

  • Dywersyfikacja źródeł energii w kontekście warunków geopolitycznych i polityki energetyczno-klimatycznej UE.
  • Co w praktyce oznaczają ograniczenia dostaw gazu dla polskiego przemysłu?
  • Wodór – technologie, rozwiązania, inwestycje i potrzeby.
  • Małe reaktory modułowe - szansą na czystą energię?
  • Przyszłe inwestycje – w jakim kierunku zmierzamy?

Paneliści:

- Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A. 

- dr inż. Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS S.A. 

- Grzegorz Czul, Prezes Zarządu, Fluor S.A. 

- Francesca Dignani, Sales & Proposal Manager, Kinetics Technology

- Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź S.A.

Moderator:

Zbigniew Kozłowski, Partner Zarządzający, Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.