speaker-photo

Grzegorz Czul

Prezes Zarządu, Fluor

Po ukończeniu studiów w roku 1985 na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Mechanicznym, rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera ds. orurowania w Biurze Projektów i Realizacji Inwestycji "Prosynchem" (obecnie Fluor S.A.). Następnie przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej będąc inżynierem prowadzącym branżę oraz kierownikiem projektów. Swoje ponad 35-cioletnie doświadczenie zawodowe zdobył poprzez zaangażowanie w projekty petrochemiczne, rafineryjne, energetyczne i chemiczne. Wiedzę z zakresu kierowania dużymi zespołami pozyskał między innymi w czasie oddelegowań do pracy w biurach korporacji Fluor w USA, Holandii i Wielkiej Brytanii oraz zarządzając zespołem w Gliwicach przy realizacji projektów wykonywanych między kilkoma biurami Fluor. Zainteresowania: bazy danych, rower, turystyka.

12.00 - 12.40

13 czerwca (wtorek) Inwestycje i finansowanie, Dzień 1, Piętro 3

BLOK TEMATYCZNY: INWESTYCJE I FINANSOWANIE

-> PANEL DYSKUSYJNY: Nowe inwestycje odpowiedzią na globalną rywalizację

 

Uczestnicy:

 

  • Grzegorz Czul, Dyrektor Generalny, Fluor
  • Artur Kucia, Dyrektor Biura Klienta Strategicznego, PKO Bank Polski
  • Seung Dong Lee, Prezes Zarządu, Hyundai Engineering Poland

 

Moderator:

 

  • Żaneta Urbaniak, Starszy Prawnik, Adwokat, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak